Poradenské služby

Komplexnost projektů v celkovém dodavatelském řetězci vás často přivede na hranice vlastních kapacit. S naším týmem expertů Vás rádi podpoříme při překonávaní potíží nebo vašich výzev např. v souvislosti s IATF, VDA, ISO nebo Vám pomůžeme vnímat Vaše zákaznické požadavky z jiného úhlu pohledu.

1.

Analýza produkčních procesů

2.

Příprava dokumentace

3.

Implementace a údržba QMS, IMS

4.

Snížení nákladů

5.

Zvýšení efektivity a produktivity výroby

6.

CSL 1, 2, 3

Implementace QMS, IMS

Firmy stále více využívají zavádění systémů řízení jakosti, protože zlepšují nejen ziskovost, ale ve velké míře posilují pozici na trhu. Také zvyšují důvěryhodnost dodavatelských společností u jejich klientů. Zaangažování pracovníků má také velký vliv na zavedení systému jakosti, který přináší výhody a to především:

V současné době mají společnosti trend minimalizovat lidské zdroje a přecházet k celkové automatizaci. Ale kdo jiný je schopen provádět optimalizaci procesu ne-li vlastní lidé? Inženýři Support Q vám nabízejí pomoc od optimalizace procesů až po nejvyšší úroveň řízení. Jsou schopni Vám poradit v každé fázi procesu. Jejich návrhy vedou ke zvýšení efektivity a produktivity v organizaci a hlavně zvýší spokojenost klienta díky nižším nákladům.